Fiskekort

Läs mer om våra fiskekort


Våra olika fiskekort:

Namn Pris Villkor
Fiskerättsbevis 100kr/kalenderår En fastighet med fiskerätt inom FVOF
Ortskort 250kr/kalenderår Bor inom fiskevårdsområdet
Turistkort 350kr/kalenderår Bor utanför fiskevårdsområdet
Veckokort 150kr/vecka Ett fiskekort som gäller i en vecka
Dagkort 50kr/dygn Ett fiskekort som gäller i ett dygn
Klubb och företagsfiske 100kr/gång Ett fiskekort för klubb eller företagsdag.
Tävlingar med startavgift 10kr/deltagare Vid tävling på våra vatten
Byföreningsaktivitet 0kr Vid byföreningsaktivitet.
Friluftsdag med skolan 0kr Skolklass med lärare