Kräftfiske 2018

Tidningsannons om kräftfiske (Ny annons för 2018)

Kräftfiske i Brossen
Fiske med anmälningsskyldighet och återrapporteringsskyldighet.
Max 16 st valfria kräftfiskeredskap/fiskerättsbevis.
10 augusti 2018 kl. 17.00 och ett dygn framåt.
24 augusti 2018 kl. 17.00 och ett dygn framåt.
Minimått på kräftor 10 cm.

 

Kräftfiske i Hyttsjön o Årbosjön
Fiske med anmälingsskyldighet och återrapporteringsskyldighet.
Max 16 st valfria kräftfiskeredskap/fiskerättsbevis.
10 augusti 2018 kl 17.00 och ett dygn framåt.
Minimått på kräftor 10 cm.

 

Kräftfiske i Rogsjön
Fiske med anmälingsskyldighet.
Max 16 st valfria kräftfiskeredskap/fiskerättsbevis.
10 augusti 2018 kl 17.00 - 30 september 2018.
Minimått på kräftor 10 cm.

 

Kräftfiske i Gopen
Fiske med anmälingsskyldighet.
Max 16 st valfria kräftfiskeredskap/fiskerättsbevis.
10 augusti 2018 kl. 17.00 och ett dygn framåt.
24 augusti 2018 kl. 17.00 och ett dygn framåt.
Minimått på kräftor 10 cm.

 

Kräftfiske i Lusteboån (ån mellan Gopen och Lustebosjön)
Max 16 st valfria kräftfiskeredskap/fiskerättsbevis.
10 augusti 2018 kl 17.00 och ett dygn framåt.
Minimått på kräftor  hanar 10 cm och honor 12 cm.

 

Kräftfiske i Nässmälingen och Rappsmälingen
Fiske med anmälingsskyldighet och återrapporteringsskyldighet.
Max 16 st valfria kräftfiskeredskap/fiskerättsbevis.
17 augusti 2018 kl 17.00 och ett dygn framåt.
Minimått på kräftor 10 cm.

 

Kräftfiske i Leksbodaån
Max 16 st valfria kräftfiskeredskap/fiskerättsbevis.
10 augusti 2018 kl 17.00 - 31 augusti 2018.
Minimått på kräftor 10 cm.

 

Kräftfiske i övriga vatten
Max 16 st valfria kräftfiskeredskap/fiskerättsbevis.
10 augusti 2018 kl 17.00 - 31 augusti 2018.
Minimått på kräftor 10 cm.