Styrelse

Styrelsens sammansättning 2019

Ordförande
Thomas Björklund 070 - 374 27 44
Sekreterare
Therese Nyström 070 - 534 43 65
Kassör
Jonas Mix 070 - 346 97 94
Ledamöter
Artur Andersson 070 - 665 52 13
Ola Andersson 076 - 818 32 73
Lars Hahne 070 - 682 27 00
Bosse Höglund 070 - 398 31 15
Sven Pellas 070 - 200 78 95
Göte Rickardsson 070 - 658 22 76
Suppleanter
Jan Adolfsson
Jonny Gustafsson
Erik Göstas
Erik Lök
Börje Nygård
Sven-Erik Persson
Fredrik Strand
Lars Sundström
Tobias Östberg
Valberedningen
Bengt Nyström Sammankallande
Magnus Knutsson
Revisorer
Lars-Erik Hansson
Lennart Norberg