Styrelse

Styrelsens sammansättning 2019

Ordförande
Thomas Björklund 070 - 374 27 44
Sekreterare
Bosse Höglund 070 - 398 31 15
Kassör
Jonas Mix 070 - 346 97 94
Ledamöter
Artur Andersson 070 - 665 52 13
Ola Andersson 076 - 818 32 73
Lars Hahne 070 - 682 27 00
Therese Nyström
Sven Pellas 070 - 200 78 95
Göte Rickardsson 070 - 658 22 76
Suppleanter
Jan Adolfsson 070 – 393 36 58
Jonny Gustafsson
Erik Göstas 070 - 518 70 36
Erik Lök 070 – 372 86 04
Börje Nygård 070 – 224 89 00
Sven-Erik Persson 070 – 533 33 59
Fredrik Strand
Lars Sundström 076 - 391 42 38
Tobias Östberg
Valberedningen
Bengt Nyström Sammankallande
Magnus Knutsson
Revisorer
Lars-Erik Hansson
Lennart Norberg