Fiskevatten

Totalt så finns det över 80 vattendrag som ingår i vårt fiskevårdsområde. Det finns bäckar, åar, tjärnar och sjöar. Det finns vatten för dig som tycker om att smyga längs kanten och fiska, det finns vatten för dig som vill trolla efter storfisk. Det finns sjöar som ligger i fjälliknande natur och det finns sjöar som det knappt går att ta sig till. Något vatten ska nog passa dig bra - välkommen!

Put n Take

Det finns två stycken put and take sjöar som heter Attjärn och Såtjärn, till dessa krävs särskilda fiskekort.

Flugfiskesjö

I Hovtjärn är det enbart tillåtet att fiska med flugfiskespö. På vintern januari-mars är det även tillåtet för vinterfiske.


Fiskevatten i området

Axen - Abborre, Gädda, Öring
Bjursen - Abborre, Gädda, Öring
Brossen - Abborre, Gädda, Röding, Sik
Fjällgrycken - Abborre, Gädda, Öring, Sik
Getsarvssjön - Abborre, Gädda, Öring
Gopen - Abborre, Gädda, Öring, Brax
Hyttsjön - Abborre, Gädda, Siklöja
Lövlasjön - Abborre, Gädda, Röding
Opplimen - Abborre, Gädda, Brax
Rällsjön - Abborre, Gädda, Öring, Röding, Siklöja, Lake
Rogsjön - Abborre, Gädda, Öring, Sik, Siklöja
Smälingarna - Abborre, Gädda, Brax, Siklöja
Storån (mellan Hyttsjön o Årbosjön) - Öring
Utgrycken - Abborre, Gädda, Öring
Öratjärnarna - Abborre, Öring