Fiskerättsägarregler

Det här är en sida med regler enbart för fiskerättsinnehavarens fiske.

OBS! Dessa regler bestäms på ordinarie årsmöte i mars varje år.
Uppdateras efter årsmötet.

 • Rällsjön
Gäddfiske med nät med minst 50 mm maska, får ej läggas längre ut än 40 meter från land.
Skräpfiske med finmaskiga nät under 16 mm maska, får ej läggas längre ut än 40 meter från land.
Tid: från islossningen - 20 maj 2019.
 • Rällsjön
Siklöjefiske med finmaskiga nät under 16 mm maska, tillåtet
1 november 2019 - 31 december 2019.
 • Rällsjön
Nätfiskeförbud övriga tider av året.
 • Rogsjön
Nätfiskeförbud vid Luråns utlopp 15 augusti - 31 december 2019, området är utmarkerat med röda bojar. Östra Lurholmen till boj utanför Lurån ca 400 meter, österut boj ca 500 meter.
Totalt fiskeförbud inom samma område och tid.
 • Rogsjön
Nätfiskeförbud i viken utanför Kvarnåns utlopp 15 augusti - 31 december 2019.
 • Fjällgrycken
Gäddfiske med nät med minst 50 mm maska, får ej läggas längre ut än 40 meter från land.
Skräpfiske med finmaskiga nät under 16 mm maska, får ej läggas längre ut än 40 meter från land.
Tid: från islossningen - 20 maj 2019.
 • Fjällgrycken
Sikfiske med grovmaskiga nät minst 40 mm maska, tillåtet
15 oktober 2019 - isläggningen.
 • Fjällgrycken
 Nätfiskeförbud övriga tider av året.
 • Öratjärnarna
 Nätfiskeförbud hela året.
 • Attjärn/Såtjärn
 Nätfiskeförbud hela året.
 • Hovtjärn
 Nätfiskeförbud hela året.
 • Bjursen
 Nätfiskeförbud hela året.
 • Axen
 Nätfiskeförbud hela året.
 • Kräftfiske i Brossen, Hyttsjön
  Fiske med anmälningsskyldighet och återrapporteringsskyldighet.
  Max 16 st valfria kräftfiskeredskap/fiskerättsbevis.
  9 augusti 2019 kl. 17.00 och ett dygn framåt.
  23 augusti 2019 kl. 17.00 och ett dygn framåt.
  Minimått på kräftor 10 cm.
 • Kräftfiske i Årbosjön
  Fiske med anmälningsskyldighet och återrapporteringsskyldighet.
  Max 16 st valfria kräftfiskeredskap/fiskerättsbevis.
  9 augusti 2019 kl. 17.00 och ett dygn framåt.
  Minimått på kräftor 10 cm.
 • Kräftfiske i Rogsjön
  Fiske med anmälningsskyldighet.
  Max 16 st valfria kräftfiskeredskap/fiskerättsbevis.
  9 augusti 2019 kl. 17.00 - 30 september 2019.
  Minimått på kräftor 10 cm.
 • Kräftfiske i Gopen
  Fiske med anmälningsskyldighet.
  Max 16 st valfria kräftfiskeredskap/fiskerättsbevis.
  9 augusti 2019 kl. 17.00 och ett dygn framåt.
  23 augusti 2019 kl. 17.00 och ett dygn framåt.
  Minimått på kräftor 10 cm.
 • Kräftfiske i Lusteboån och ån upp till Gopen.
  Max 16 st valfria kräftfiskeredskap/fiskerättsbevis.
  9 augusti 2019 kl. 17.00 och ett dygn framåt.
  Minimått på kräftor hanar 10 cm och honor 12 cm.
 • Kräftfiske i Nässmälingen och Rappsmälingen
  Provfiske med anmälningsskyldighet och återrapporteringsskyldighet.
  Max 16 st valfria kräftfiskeredskap/fiskerättsbevis.
  16 augusti 2019 kl. 17.00 och ett dygn framåt.
  Minimått på kräftor 10 cm.
 • Kräftfiske i Leksbodaån.
  Max 16 st valfria kräftfiskeredskap/fiskerättsbevis.
  9 augusti 2019 kl. 17.00 - 31 augusti 2019.
  Minimått på kräftor 10 cm.
 • Kräftfiske i övriga vatten.
  Max 16 st valfria kräftfiskeredskap/fiskerättsbevis.
  9 augusti 2019 kl. 17.00 - 31 augusti 2019.
  Minimått på kräftor 10 cm.

+ Allmänhetens regler