Fiskerättsägarregler

Det här är en sida med regler enbart för fiskerättsinnehavarens fiske.

OBS! Dessa regler bestäms på ordinarie årsmöte i mars varje år.
Uppdateras efter årsmötet. 

Redskap som ligger ute skall vara märkt med Fastighetsnr, namn, telefonnr. Nät skall märkas i bägge ändar.

 • Rällsjön
Gäddfiske med nät med minst 50 mm maska, får ej läggas längre ut än 40 meter från land.
Skräpfiske med finmaskiga nät under 16 mm maska, får ej läggas längre ut än 40 meter från land.
Tid: från islossningen - 20 maj 2024 o 2025.
 • Rällsjön
Siklöjefiske med finmaskiga nät under 16 mm maska, tillåtet
15 oktober 2024 o 2025 - 31 december 2024 o 2025.
 • Rällsjön
Nätfiskeförbud övriga tider av året.
 • Rogsjön
Nätfiskeförbud vid Luråns utlopp 15 augusti - 31 december 2024 o 2025, området är utmarkerat med röda bojar. Östra Lurholmen till boj utanför Lurån ca 400 meter, österut boj ca 500 meter.
Totalt fiskeförbud inom samma område och tid.
 • Rogsjön
Nätfiskeförbud i viken utanför Kvarnåns utlopp 15 augusti - 31 december 2024 o 2025.
 • Fjällgrycken
Nätfiske tillåtet hela året.
 • Öratjärnarna
 Nätfiskeförbud hela året.
 • Attjärn/Såtjärn
 Nätfiskeförbud hela året.
 • Hovtjärn
 Nätfiskeförbud hela året.
 • Bjursen
 Nätfiskeförbud hela året.
 • Axen
 Nätfiskeförbud hela året.
 • Brossen
 Totalt nätfiskeförbud 1 september 2025 - 31 december 2025. Motivering: Sikens lek.
 • Inga anmälningar eller återrapporteringar.. Var inget som funkade och därmed har vi tagit bort detta efter styrelsebeslut.
 • Kräftfiske i Brossen, Hyttsjön
  Max 16 st valfria kräftfiskeredskap/fiskerättsbevis.
  9 augusti 2024 kl. 17.00 och ett dygn framåt.
  23 augusti 2024 kl. 17.00 och ett dygn framåt.
  Minimått på kräftor 10 cm.
 • Kräftfiske i Årbosjön
  Max 16 st valfria kräftfiskeredskap/fiskerättsbevis.
  9 augusti 2024 kl. 17.00 och ett dygn framåt.
  Minimått på kräftor 10 cm.
 • Kräftfiske i Rogsjön
  Max 16 st valfria kräftfiskeredskap/fiskerättsbevis.
  9 augusti 2024 kl. 17.00 - 30 september 2024.
  Minimått på kräftor 10 cm.
 • Kräftfiske i Gopen, Nässmälingen och Rappsmälingen
  Max 16 st valfria kräftfiskeredskap/fiskerättsbevis.
  9 augusti 2024 kl. 17.00 och ett dygn framåt.
  23 augusti 2024 kl. 17.00 och ett dygn framåt.
  Kommentar: Minmimått tas bort år 2024 på prov, på grund av sämre abborrfiske och då bedöms
  det finnas för mycket småkräfta som antas äta abborrens rom.
 • Kräftfiske i Lusteboån och ån upp till Gopen.
  Max 16 st valfria kräftfiskeredskap/fiskerättsbevis.
  9 augusti 2024 kl. 17.00 och ett dygn framåt.
  Minimått på kräftor hanar 10 cm och honor 12 cm.
 • Kräftfiske i övriga vatten.
  Max 16 st valfria kräftfiskeredskap/fiskerättsbevis.
  9 augusti 2024 kl. 17.00 - 31 augusti 2024.
  Minimått på kräftor 10 cm.

Redskap som ligger ute skall vara märkt med Fastighetsnr, namn, telefonnr.

+ Allmänhetens regler