Allmänhetens regler

FISKEFÖRBUD

OBS! Reglerna bestäms på årsmötet i mars varje år. Så en del regler gäller inte längre här ex. nätfisketider. (Gäller alla årsbundna tider)

 • Lurån
Totalt fiskeförbud hela året. Gäller 2024 o 2025.
Motivering: Förbudet möjligör för lek i Lurån som är barnkammare för Rogsjöns öring.
 • Kvarnån
  (Mellan Kvarndammen o Rogsjön)
Totalt fiskeförbud hela året. Gäller 2024 o 2025.
Motivering: Förbudet möjliggör för lek i Kvarnån som är barnkammare för Rogsjöns öring.
 •  Rogsjön
Totalt fiskeförbud vid Luråns utlopp 15 augusti 2024 o 2025 -
31 december 2024 o 2025.
Området är utmarkerat med röda bojar. Östra Lurholmen till boj utanför Lurån ca 400 meter, österut boj ca 500 meter.
Fiske i Rogsjön 1 oktober 2024 o 2025 - isläggning.
Max 1 öring per kort/dygn från rörlig motordriven båt.
Övrig tid 3 st ädelfiskar per dygn i likhet med övriga vatten.
 •  Rällsjön
Totalt fiskeförbud inom Axviken 1 september 2024- 2025 - isläggningen.
Från udden vid Näset och rakt mot riksväg 69.
Pga öringlek. Gäller 2024-2025. Max 1 ädelfisk per kort och dygn.
 •  Axån
Totalt fiskeförbud hela året. Gäller 2024 o 2025.
Motivering: Förbudet möjliggör för lek.
 •  Saluån
Totalt fiskeförbud hela året. Gäller 2024 o 2025.
 •  Leksbodaån
Fiskeförbud Tällbergsdammen, Leksboda ner till gränsen mot Leksand-Insjöns FVOF, med undantag av kräftfiske enligt övriga vatten. Gäller 2024-2025.
Motivering med hänsyn till lekplatser åt öringen.
 •  Attjärn/Såtjärn
 Ett särskilt fiskekort gäller.
 •  Hovtjärn
Under tiden då öppet vatten finns är ENDAST flugfiske med flugspö tillåtet från land.
Under januari - mars månad öppet för allmänt pimpelfiske.
Max 1 ädelfisk per dygn/kort. Gäller 2024 o 2025.
 •  Ungsjöarna
All öring mellan 60 - 95 cm skall släppas tillbaka. Max 1 öring per dag.
Ett handredskap gäller per fiskare.
Ismete max 8 spön med trekrok/kort och fiskare. Kan ej lösas fler kort.
Angelfiske får endast bedrivas med angelkrok och max 10 st don för turistkort och 15 st ortskort, fiskerättsbevis.
Även saxförbud. Detta enligt Rättvik-Bodas FVOF regler.
 •  Öratjärnarna

 

Gäller 2024-2025. Endast flugfiske tillåtet. Catch and release på öring.
Båt och flytring tillåtet. Inget vinterfiske tillåtet.
Motivering: Med hänsyn till att bevara den vilda öringstam som finns.
Och att skydda den mot ev. sjukdomar. Unikt vatten för att gädda ej finns.
 •  Samtliga sjöar
Max 1 st ädelfisk per dygn och kort i Hovtjärn, Bjursen, Rällsjön.
Max 3 st ädelfiskar per dygn och kort i övriga vatten med undantag av Attjärn o Såtjärn. Gäller 2024 o 2025.
 •  Rinnande vatten
 Förbud mot fiske i öppet rinnande vatten 1 september 2023 o 2024 -
31 december 2024 o 2025.

ÖVRIGA REGLER

 • Ordningsregler
Fiskeredskap ilagda i vatten skall vara försedda med namnbricka.
Finns ej namnbricka äger polisman eller fisketillsyningsman rätt att omhänderta redskapen. 
Giltigt fiskekort skall medföras vid fiskets utövande och på anfordran uppvisas för polisman eller fisketillsyningsman.
 • Allmänhetens regler
Tillåtna fiskesätt är handredskap, angling, ismete och mjärde.
Maximalt 10 st angeldon eller 10 st ismetesspön per fiskekort.
Mjärdar skall vara märkta med namn och telefonnr.
Vid fiske från rörlig båt gäller max 4 spön/båt.
 • Minimimått
på Röding fångad i Brossen, Rällsjön är 30 cm.
på Öring fångad i Rogsjön, Rällsjön, Fjällgrycken är 40 cm
på Öring fångad i övriga sjöar är 30 cm.
 • Maxmått
En rekommendation:
Abborre över 40 cm och Gädda över 90 cm skall släppas tillbaka.
Gäller från 2024 o 2025.
 • Åldersgräns

 

Gratis fiske för barn o ungdom tom det år man fyller 16 år.
Fiskereglerna för allmänt fiske skall dock följas. Detta gäller områdeskortet och inte Attjärn o Såtjärn.