Allmänhetens regler

FISKEFÖRBUD

OBS! Reglerna bestäms på årsmötet i mars varje år. Så en del regler gäller inte längre här ex. nätfisketider. (Gäller alla årsbundna tider)

 • Lurån
Totalt fiskeförbud hela året. Gäller 2022 o 2023.
Motivering: Förbudet möjligör för lek i Lurån som är barnkammare för Rogsjöns öring.
 • Kvarnån
  (Mellan Kvarndammen o Rogsjön)
Totalt fiskeförbud hela året. Gäller 2022 o 2023.
Motivering: Förbudet möjliggör för lek i Kvarnån som är barnkammare för Rogsjöns öring.
 •  Rogsjön
Totalt fiskeförbud vid Luråns utlopp 15 augusti 2022 o 2023 -
31 december 2022 o 2023.
Området är utmarkerat med röda bojar. Östra Lurholmen till boj utanför Lurån ca 400 meter, österut boj ca 500 meter.
Fiske i Rogsjön 1 oktober 2022 o 2023 - isläggning.
Max 1 öring per kort/dygn från rörlig motordriven båt.
Övrig tid 3 st ädelfiskar per dygn i likhet med övriga vatten.
 •  Rällsjön
Trollingfiskeförbud i Axviken 1 september 2022 - isläggningen.
Pga öringlek.

Totalt fiskeförbud inom Axviken 1 september 2023 - isläggningen.
Pga öringlek.

Från 2023. Max 1 ädelfisk per kort och dygn.

 •  Axån
Totalt fiskeförbud hela året. Gäller 2022 o 2023.
Motivering: Förbudet möjliggör för lek.
 •  Leksbodaån
Fiskeförbud Tällbergsdammen, Leksboda ner till gränsen mot Leksand-Insjöns FVOF, med undantag av kräftfiske enligt övriga vatten.
Motivering med hänsyn till lekplatser åt öringen.
 •  Attjärn/Såtjärn
 Ett särskilt fiskekort gäller.
 •  Hovtjärn
Under tiden då öppet vatten finns är ENDAST flugfiske med flugspö tillåtet från land.
Under januari - mars månad öppet för allmänt pimpelfiske.
Max 3 ädelfiskar per dygn/kort.
 •  Ungsjöarna
All öring mellan 60 - 95 cm skall släppas tillbaka. Max 1 öring per dag.
Ett handredskap gäller per fiskare.
Ismete max 8 spön med trekrok/kort och fiskare. Kan ej lösas fler kort.
Angelfiske får endast bedrivas med angelkrok och max 10 st don för turistkort och 15 st ortskort, fiskerättsbevis.
Även saxförbud. Detta enligt Rättvik-Bodas FVOF regler.
 •  Öratjärnarna


Från 2023. Endast flugfiske tillåtet. Catch and release på öring.
Båt och flytring tillåtet. Inget vinterfiske tillåtet.
Motivering: Med hänsyn till att bevara den vilda öringstam som finns.
Och att skydda den mot ev. sjukdomar. Unikt vatten för att gädda ej finns.
 •  Samtliga sjöar
 Max 3 ädelfiskar per dygn/kort.
Med undantag av Rällsjön. Där max 1 ädelfisk per kort och dygn gäller från   2023.
 •  Rinnande vatten
 Förbud mot fiske i öppet rinnande vatten 1 september 2022 o 2023 -
31 december 2022 o 2023.

ÖVRIGA REGLER

 • Minimimått
på Röding fångad i Brossen, Rällsjön är 30 cm.
på Öring fångad i Rogsjön, Rällsjön, Fjällgrycken är 40 cm
på Öring fångad i övriga sjöar är 30 cm.
 • Maxmått
En rekommendation:
Abborre över 40 cm och Gädda över 90 cm skall släppas tillbaka.
Gäller från 2023.
 • Åldersgräns

 

Gratis fiske för barn o ungdom tom det år man fyller 16 år.
Fiskereglerna för allmänt fiske skall dock följas. Detta gäller områdeskortet och inte Attjärn o Såtjärn.