Allmänhetens regler

FISKEFÖRBUD

OBS! Reglerna bestäms på årsmötet i mars varje år. Så en del regler gäller inte längre här ex. nätfisketider. (Gäller alla årsbundna tider)

 • Lurån
Totalt fiskeförbud hela året.
Motivering: Förbudet möjligör för lek i Lurån som är barnkammare för Rogsjöns öring.
 • Kvarnån
  (Mellan Kvarndammen o Rogsjön)
Totalt fiskeförbud hela året.
Motivering: Förbudet möjliggör för lek i Kvarnån som är barnkammare för Rogsjöns öring.
 •  Rogsjön
Totalt fiskeförbud vid Luråns utlopp 15 augusti 2021 -
31 december 2021.
Området är utmarkerat med röda bojar. Östra Lurholmen till boj utanför Lurån ca 400 meter, österut boj ca 500 meter.
Fiske i Rogsjön 1 oktober 2021 - isläggning.
Max 1 öring per kort/dygn från rörlig motordriven båt.
Övrig tid 3 st ädelfiskar per dygn i likhet med övriga vatten.
 •  Rällsjön
Trollingfiskeförbud i Axviken 1 september 2021 - isläggningen.
Pga öringlek.
 •  Axån
Totalt fiskeförbud hela året.
Motivering: Förbudet möjliggör för lek.
 •  Leksbodaån
Fiskeförbud Tällbergsdammen, Leksboda ner till gränsen mot Leksand-Insjöns FVOF, med undantag av kräftfiske
6 augusti 2021 kl. 17.00 - 31 augusti 2021.
Motivering med hänsyn till lekplatser åt öringen.
 •  Attjärn/Såtjärn
 Ett särskilt fiskekort gäller.
 •  Hovtjärn
Under tiden då öppet vatten finns är ENDAST flugfiske med flugspö tillåtet från land.
Under januari - mars månad öppet för allmänt pimpelfiske.
Max 3 ädelfiskar per dygn/kort.
 •  Ungsjöarna
All öring mellan 60 - 95 cm skall släppas tillbaka. Max 1 öring per dag.
Ett handredskap gäller per fiskare.
Ismete max 8 spön med trekrok/kort och fiskare. Kan ej lösas fler kort.
Angelfiske får endast bedrivas med angelkrok och max 10 st don för turistkort och 15 st ortskort, fiskerättsbevis.
Även saxförbud. Detta enligt Rättvik-Bodas FVOF regler.
 •  Samtiga sjöar
 Max 3 ädelfiskar per dygn/kort.
 •  Rinnande vatten
 Förbud mot fiske i öppet rinnande vatten 1 september 2021 - 31 december 2021.

ÖVRIGA REGLER

 • Minimimått
på Röding fångad i Brossen, Rällsjön är 30 cm.
på Öring fångad i Rogsjön, Rällsjön, Fjällgrycken är 40 cm
på Öring är 30 cm.
 • Åldersgräns

 

Gratis fiske för barn o ungdom tom det år man fyller 16 år.
Fiskereglerna för allmänt fiske skall dock följas. Detta gäller områdeskortet och inte Attjärn o Såtjärn.