Allmänhetens regler

FISKEFÖRBUD

OBS! Reglerna bestäms på årsmötet i mars varje år. Så en del regler gäller inte längre här ex. nätfisketider. (Gäller alla årsbundna tider)

 • Lurån
Totalt fiskeförbud hela året.
Motivering: Förbudet möjligör för lek i Lurån som är barnkammare för Rogsjöns öring.
 • Kvarnån
  (Mellan Kvarndammen o Rogsjön)
Totalt fiskeförbud hela året.
Motivering: Förbudet möjliggör för lek i Kvarnån som är barnkammare för Rogsjöns öring.
 •  Rogsjön
Totalt fiskeförbud vid Luråns utlopp 15 augusti 2019 -
31 december 2019.
Området är utmarkerat med röda bojar. Östra Lurholmen till boj utanför Lurån ca 400 meter, österut boj ca 500 meter.
Fiske i Rogsjön 1 oktober 2019 - isläggning.
Max 1 öring per kort/dygn från rörlig motordriven båt.
Övrig tid 3 st ädelfiskar per dygn i likhet med övriga vatten.
 •  Rällsjön
Trollingfiskeförbud i Axviken 1 september 2019 - isläggningen.
Pga öringlek.
 •  Axån
Totalt fiskeförbud hela året.
Motivering: Förbudet möjliggör för lek.
 •  Leksbodaån
Fiskeförbud Tällbergsdammen, Leksboda ner till gränsen mot Leksand-Insjöns FVOF, med undantag av kräftfiske
9 augusti 2019 kl. 17.00 - 31 augusti 2019.
Motivering med hänsyn till lekplatser åt öringen.
 •  Attjärn/Såtjärn
 Ett särskilt fiskekort gäller.
 •  Hovtjärn
Under tiden då öppet vatten finns är ENDAST flugfiske med flugspö tillåtet.
Under januari - mars månad öppet för allmänt pimpelfiske.
Max 3 ädelfiskar per dygn/kort.
Flytring inte tillåtet.
 •  Ungsjöarna
All öring mellan 60 - 90 cm skall släppas tillbaka. Max 1 öring per dag.
Ismete max 6 spön/kort och fiskare.
Angelfiske får endast bedrivas med angelkrok och max 15 don / fiskare.
Även saxförbud. Detta enligt Rättvik-Bodas FVOF regler.
 •  Samtiga sjöar
 Max 3 ädelfiskar per dygn/kort.
 •  Rinnande vatten
 Förbud mot fiske i öppet rinnande vatten 1 september 2019 - 31 december 2019.

ÖVRIGA REGLER

 • Minimimått
på Röding fångad i Brossen, Rällsjön är 30 cm.
på Öring fångad i Rogsjön, Rällsjön, Fjällgrycken är 40 cm
på Öring är 30 cm.
 • Åldersgräns

 

Gratis fiske för barn o ungdom tom det år man fyller 16 år.
Fiskereglerna för allmänt fiske skall dock följas. Detta gäller områdeskortet och inte Attjärn o Såtjärn.