Föreningens dokument (Stadgar, Protokoll m.m.)

Protokoll årsmöte 2024

Protokoll årsmöte 2023

Protokoll årsmöte 2022

Protokoll årsmöte 2021 ordinarie
Vi hade mötet i augusti då vi kunde ha de för restriktioner. Tog beslut om nya stadgar och ny styrelse.

Protokoll styrelsemöte 2021 (Årsmötesdel)
Beslut taget inom styrelsen då vi inte kan ha årsmöte pga pandemin. Riktigt årsmöte anordnas då vi kan göra detta för alla restriktioner där stadgeändring, ny styrelse m.m. antas.

Protokoll årsmöte 2020

Protokoll årsmöte 2019

Protokoll årsmöte 2018

Protokoll Årsmöte 2017

Protokoll årsmöte 2016

Protokoll årsmöte 2015
protokoll-2015-1-6    protokoll-2015-7-12      protokoll-2015-bilagor

Protokoll 2014
protokoll-2014-1-6    protokoll-2014-7-12    protokoll-2014-bilagor

Protokoll 2013
protokoll-2013-1-6    protokoll-2013-7-12    protokoll-2013-bilagor

Protokoll 2012
protokoll-2012-1-6    protokoll-2012-7-11     protokoll-2012-bilagor

Protokoll 2011
protokoll-2011-1-6     protokoll-2011-7-11     protokoll-2011-bilagor

Stadgar (Nya från 2022)