Verksamhet per år

Här kan du se vad vi satt ut för fisk och haft för verksamhet per år. Tryck på årtalet till vänster för att se respektive år.

(Verksamhet 2019 finns under Föreningen och Verksamhet 2019. Lite enklare väg att hitta)