Senaste nytt

2024-02-24

Fiskestämma 2024

Fiskerättsägare kallas till fiskestämma i Bjursås - Leksands fiskevårdsområdesförening

Onsdag 13 mars kl. 18.00 i Andersbo-Sågsbo Bystuga. (Sågsbo 76, Bjursås)

  • Ärenden enligt stadgarna
  • Beslut om ändring av ”stadgebilaga 1” med andelstal för vissa fastigheter
    på grund av förändring av andelstal.
  • Beslut om sänkning av arrendeavgift för Lungsjöån
  • Prisutdelning Årets fisk 2023
    Varje fastighet med fiskerätt har en röst på stämman. Fullmakt krävs för att företräda andra delägare i fastigheten.

Har du frågor angående stämman kan Du kontakta:

info@bjursasleksandsfvof.se,
Eric Nyblom-Pettersson, 073 – 030 49 60

Välkomna! /Styrelsen

 

2023-12-03

Ändring av försäljare av fiskerättsbevis, fiskekort
Ingvar Rogström har slutat som försäljare. 
Ny försäljare är Anders Roman, Rog Hälsinggården.