Senaste nytt

Fiskestämma 2021
Fiskerättsägare kallas till fiskestämma i Bjursås - Leksands fiskevårdsområdesförening
Tisdag 10 augusti kl. 19.00 på Dössbergets stora scen
• Ärenden enligt stagarna
• Förslag till reviderade stadgar (Godkänt 2020, skall vara två godkännande i följd)
• Arrendeavtal Leksand Söder Lindberg 22:5
Varje fastighet med fiskerätt har en röst på stämman. Fullmakt krävs för att företräda andra delägare i fastigheten.
Har du frågor angående stämman kan Du kontakta:
Jonas Mix, info@bjursasleksandsfvof.se, 070-346 97 94 el. Terese Nyström, 070 – 534 43 65
Välkomna!
/Styrelsen

 

Ang. Årsmöte

Pga rådande omständigheter så kommer vi ej att kunna anordna något årsmöte nu i mars som vi brukar. Så därför har beslut som vi kunnat ta tagits inom styrelsen. Som lite regler och tider osv. så vi kan komma vidare med verksamhet. Så när restriktionerna släpps så vi kan ha årsmöte kommer vi anordna detta. För stadgeändring, ny styrelse m.m. kan väljas.

/Styrelsen.