Styrelse

Styrelsens sammansättning 2019

Ordförande
Thomas Björklund 070 - 374 27 44
Sekreterare
Therese Nyström 070 - 534 43 65
Kassör
Jonas Mix 070 - 346 97 94
Ledamöter
Artur Andersson 070 - 665 52 13
Ola Andersson 076 - 818 32 73
Lars Hahne 070 - 682 27 00
Bosse Höglund 070 - 398 31 15
Sven Pellas 070 - 200 78 95
Göte Rickardsson 070 - 658 22 76
Suppleanter
Jan Adolfsson 070 - 393 36 58
Jonny Gustafsson 070 - 244 55 50
Erik Göstas 070 - 518 70 36
Erik Lök 070 - 372 86 04
Börje Nygård 070 - 224 89 00
Sven-Erik Persson 070 - 533 33 59
Fredrik Strand 070 - 603 73 98
Lars Sundström 076 - 391 42 38
Tobias Östberg 070 - 286 18 23
Valberedningen
Bengt Nyström Sammankallande 070 - 312 60 23
Magnus Knutsson 070 - 271 04 63
Revisorer
Lars-Erik Hansson
Lennart Norberg 073 - 181 47 21