Styrelse

Styrelsens sammansättning 2023

Ordförande
Eric Nyblom-Pettersson 073 - 030 49 60
Sekreterare
Bosse Höglund 070 - 398 31 15
Kassör
Jonas Mix 070 - 346 97 94
Ledamöter
Ola Andersson 076 - 818 32 73
Anders Back 070 - 621 26 37
Lars Hahne 070 - 682 27 00
Sven Pellas 070 - 200 78 95
Anders Tysk 070 - 525 82 06
Fredrik Westblom 073 - 145 13 21
 
Valberedningen
Matts Zetterström Sammankallande 070 - 570 63 86
Magnus Knutsson 070 - 271 04 63
 
Revisorer
Susanna Hansson 076 - 850 19 22
Lennart Norberg 073 - 181 47 21