Styrelse

Styrelsens sammansättning 2021

Ordförande
Terese Nyström 070 - 534 43 65
Sekreterare
Bosse Höglund 070 - 398 31 15
Kassör
Jonas Mix 070 - 346 97 94
Ledamöter
Ola Andersson 076 - 818 32 73
Anders Back 070 - 621 26 37
Lars Hahne 070 - 682 27 00
Fredrik Larsson 073 - 145 13 21
Sven Pellas 070 - 200 78 95
Anders Tysk 070 - 525 82 06
 
Valberedningen
Matts Zetterström Sammankallande 070 - 570 63 86
Magnus Knutsson 070 - 271 04 63
 
Revisorer
Lars-Erik Hansson 070 - 322 26 33
Lennart Norberg 073 - 181 47 21