Verksamhet 2021

Planerad utsättning av fisk

  • Regnbåge: Hovtjärn, Attjärn, Såtjärn, Bjursen
  • Konveci öring: Rällsjön, Öratjärn Axen

Utsatt fisk

2020-10-08 Attjärn 130 kg Regnbåge 1,1 kg
2021-05-31 Attjärn 130 kg Regnbåge 1,3 kg
2021-05-31 Såtjärn 130 kg Regnbåge 1,3 kg
2021-05-31 Hovtjärn   50 kg Regnbåge 1,3 kg
2021-06-04 Bjursen 150 kg Regnbåge 1,3 kg
2021-08-04 Attjärn 130 kg Regnbåge 0,8 kg
2021-08-04 Såtjärn 130 kg Regnbåge 0,8 kg
2021-08-04 Hovtjärn   50 kg Regnbåge 0,8 kg
2021-10-01 Axen 200 kg Öring 0,7-0,8 kg
2021-10-01 Öratjärn 100 kg Öring 0,7-0,8 kg
2021-10-04 Rällsjön 200 kg Öring 0,7-0,8 kg

Övrig Verksamhet

  • Årets Fisk 2021
Se rubriken "Fisketävlingar" och gå in under 2021.
  • Hovtjärn
Är en sjö där ENDAST flugfiske med flugspö är tillåtet då öppet vatten finns. Pimpling januari - mars. Se fiskeregler, Allmänhetens fiske.
  • Fisketävling
 Angel o Pimpeltävling blev inställd pga coronapandemin.
  • Attjärn/Såtjärn

Vi kunde ej ha premiärer så vi öppnade Attjärn 1 januari och Såtjärn 1 april och sen fick de va öppet till 30 september.
Sen har vi även planerat ett vinterfiske i Attjärn utan premiär 1 januari - 31 mars 2022.