Verksamhet 2023

Planerad utsättning av fisk

  • Regnbåge: Hovtjärn, Attjärn, Såtjärn, Bjursen
  • Konveci öring: Rällsjön

Utsatt fisk

2022-10-27 Attjärn 130 kg Regnbåge 1,0 kg
2023-05-22 Attjärn 130 kg Regnbåge 0,8 kg - 2,0 kg
2023-05-22 Såtjärn 130 kg Regnbåge 0,8 kg - 2,0 kg
2023-05-22 Hovtjärn   50 kg Regnbåge 0,8 kg
2023-08-22 Bjursen 150 kg Regnbåge 1,0 kg
2023-08-22 Attjärn 130 kg Regnbåge 1,0 kg
2023-08-22 Såtjärn 130 kg Regnbåge 1,0 kg
2023-08-22 Hovtjärn 100 kg Regnbåge 1,0 kg
         
         
         

Övrig Verksamhet

  • Årets Fisk 2023
Se rubriken "Fisketävlingar" och gå in under 2023.
  • Hovtjärn
Är en sjö där ENDAST flugfiske med flugspö är tillåtet då öppet vatten finns. Pimpling januari - mars. Se fiskeregler, Allmänhetens fiske.
  • Fisketävling
 Angel o Pimpeltävling var på Getsarvssjön 19 mars 2023.
  • Attjärn/Såtjärn

Vinteröppet med premiär i Attjärn 6 januari kl. 09.00. Öppet till 31 mars.
Sommarpremiär i Attjärn 27 maj 2023 kl. 17.00 och i Såtjärn 3 juni 2023 kl. 17.00. Öppet till 30 september.
Inget vinterfiske inplanerat till 2024 i Attjärn pga dålig uppslutning.