Verksamhet 2004

Planerad utsättning av fisk

  • Regnbåge: Hovtjärn
  • Röding: Rällsjön, Brossen
  • Öring: Ljustjärn, Öratjärn, Storån, Attjärn, Såtjärn, Liholsån/Kvarnbäcken, Bjurtjärn (Bakom Gammals), Kvarnån

Utsatt fisk

2004-04-21 Hovtjärn 50 kg Regnbåge 6 hg
2004-04-26 Attjärn 100 kg Siljansöring 6-7 hg
2004-04-26 Såtjärn 100 kg Siljansöring 6-7 hg
2004-05-18 Storån 25 kg Luråöring 2-4 hg
2004-05-18 Kvarnån 50 kg Luråöring 2-4 hg
2004-07-06 Öratjärn 100 kg Siljansöring 5 hg
2004-07-09 Ljustjärn 100 kg Siljansöring 8 hg
2004-10-29 Brossen 150 kg Röding 5-6 hg
2004-10-29 Rällsjön 700 kg Röding 5-6 hg

Utebliven fisk under 2004 pga Brist på vatten är följande:
Det var brist på vatten i bäckarna (Liholsån, Kvarnbäcken). Vilket gjorde att det var inte någon stor ide att köra fisken till Bjurtjärn pga liten mängd. Det är samma fisk som i ovanstående bäckar som uteblev. Men blev då Röding i Rällsjön o Brossen detta år. Även en viss kompensation i Rällsjön när det inte blev någon fisk förra året.

Övrig Verksamhet

  • Årets Fisk 2004
Se rubriken "Fisketävlingar" och gå in under 2004.
  • Hovtjärn
Är en sjö där ENDAST flugfiske med flugspö är tillåtet. Se fiskeregler, Allmänhetens fiske.