Verksamhet 2008

Planerad utsättning av fisk

  • Regnbåge: Hovtjärn, Attjärn, Såtjärn
  • Röding: Rällsjön, Brossen, Attjärn, Såtjärn
  • Öring: Bjursen, Öratjärn, Storån,  Bjurtjärn (Bakom Gammals),  Lusteboån, Ärtån.

Utsatt fisk

2008-05-05 Hovtjärn 50 kg Regnbåge 3-5 hg
2008-05-13 Attjärn 75 kg Regnbåge
2008-05-13 Attjärn 25 kg Röding
2008-05-13 Såtjärn 75 kg Regnbåge
2008-05-13 Såtjärn 25 kg Röding
2008-06-28 Bjursen 100 kg Siljansöring 4-5 hg
2008-07-03 Rällsjön 335 kg Röding 4 hg
2008-09-05 Gopen  5 050 st Gös 7 cm
2008-09-11 Hovtjärn 50 kg Regnbåge 5 hg

Övrig Verksamhet

  • Årets Fisk 2008
Se rubriken "Fisketävlingar" och gå in under 2008.
  • Hovtjärn
Är en sjö där ENDAST flugfiske med flugspö är tillåtet. Se fiskeregler, Allmänhetens fiske.
  • Fisketävling
En angel o pimpeltävling hölls på Årbosjön på påskdagen. Fiskekort som startavgift.