Verksamhet 2011

Planerad utsättning av fisk

  • Regnbåge: Hovtjärn, Attjärn, Såtjärn
  • Luråöring: Öratjärn, Axån, Bjurtjärn (Bakom Gammals), Liholsån, Ärtån, Kvarnån.
  • Konveci öring: Attjärn, Såtjärn

Utsatt fisk

2011-05-02 Attjärn 100 kg Regnbåge 8 hg
2011-05-02 Attjärn 50 kg Konveciöring 6 hg
2011-05-02 Såtjärn 100 kg Regnbåge 8 hg
2011-05-02 Såtjärn 50 kg Konveciöring 6 hg
2011-07-21 Attjärn 100 kg Regnbåge 9 hg
2011-07-21 Såtjärn 100 kg Regnbåge 9 hg
2011-07-21 Hovtjärn 50 kg Regnbåge 9 hg
2011-07-21 Axån 1 000 st Luråöring 0+
2011-07-21 Bjurtjärn 1 000 st Luråöring 0+
2011-07-21 Ärtån 1 000 st Luråöring 0+
2011-07-21 Liholsån 1 000 st Luråöring 0+
2011-07-21 Kvarnån 1 000 st Luråöring 0+
2011-07-21 Storån 1 000 st Luråöring 0+
2011-10-07 Hovtjärn 50 kg Regnbåge 5 hg
2011-10-07 Öratjärn 50 kg Luråöring 4 hg

 

Övrig Verksamhet

  • Årets Fisk 2011
Se rubriken "Fisketävlingar" och gå in under 2011.
  • Hovtjärn
Är en sjö där ENDAST flugfiske med flugspö är tillåtet. Se fiskeregler, Allmänhetens fiske.
  • Fisketävling
Angel o Pimpeltävling påskdagen i Gopen.
Giltigt fiskekort som startavgift.
  • Provfiske Gopen
För att se hur de gått med Gösen om de skall fortsättas sättas ut eller om detta projekt skall avslutas.
Detta gav som resultat att ingen Gös fångades under Kjells provfiske å därmed avslutas utsättningen.