Verksamhet 2018

Planerad utsättning av fisk

  • Regnbåge: Hovtjärn, Attjärn, Såtjärn, Bjursen
  • Konveci öring: Rällsjön, Öratjärn (Attjärn vinterfisket 2019*)* Förklaring ang. Öring i Attjärn o Såtjärn enligt protokollet. Där står de att vi skall ha en del öring i både Attjärn o Såtjärn. Vilket var tanken på sommarfisket först. Men sen fanns inte öringen tillgänglig förrän hösten. Så därav så kör vi enbart öring på vinterfisket i Attjärn. Enbart Regnbåge i Attjärn o Såtjärn på sommarfisket.

Utsatt fisk

2017-10-03 Attjärn 200 kg Regnbåge 0,9 kg
2018-05-23 Attjärn 125 kg Regnbåge 0,8 kg
2018-05-23 Såtjärn 125 kg Regnbåge 0,8 kg
2018-05-23 Hovtjärn 50 kg Regnbåge 0,8 kg
2018-08-16 Attjärn 125 kg Regnbåge 1,0 kg
2018-08-16 Såtjärn 125 kg Regnbåge 1,0 kg
2018-08-16 Hovtjärn 50 kg Regnbåge 1,0 kg
2018-10-03 Bjursen 150 kg Regnbåge 0,75 kg
2018-10-03 Öratjärn 100 kg Öring 0,75 kg
2018-10-09 Rällsjön 200 kg Öring 0,75 kg

Övrig Verksamhet

  • Årets Fisk 2018
Se rubriken "Fisketävlingar" och gå in under 2018.
  • Hovtjärn
Är en sjö där ENDAST flugfiske med flugspö är tillåtet då öppet vatten finns. Pimpling januari - mars. Se fiskeregler, Allmänhetens fiske.
  • Fisketävling
 Angel o Pimpeltävling blev inställd pga osäkra väderförhållanden.
  • Attjärn/Såtjärn
Sommarpremiär i Såtjärn 26 maj 2018 kl. 17.00 och i Attjärn 2 juni 2018 kl. 17.00. Öppet till 30 september.
Sen har vi även planerat ett vinterfiske i Attjärn 6/1 2019 kl. 09.00 - 31 mars 2019.