Verksamhet 2022

Planerad utsättning av fisk

  • Regnbåge: Hovtjärn, Attjärn, Såtjärn, Bjursen
  • Konveci öring: Rällsjön

Utsatt fisk

2021-10-01 Attjärn 130 kg Regnbåge 1,1 kg
2022-07-02 Attjärn 130 kg Regnbåge 0,8 kg
2022-07-02 Såtjärn 130 kg Regnbåge 0,8 kg
2022-07-02 Hovtjärn   50 kg Regnbåge 0,8 kg
2022-07-02 Bjursen 150 kg Regnbåge 0,8 kg
2022-08-17 Attjärn 130 kg Regnbåge 1,0 kg
2022-08-17 Såtjärn 130 kg Regnbåge 1,0 kg
2022-08-17 Hovtjärn   50 kg Regnbåge 1,0 kg
2022-10-03 Rällsjön 386 kg Öring 0,95 kg
2022-10-27 Hovtjärn   50 kg Regnbåge 1,00 kg
         

Övrig Verksamhet

  • Årets Fisk 2022
Se rubriken "Fisketävlingar" och gå in under 2022.
  • Hovtjärn
Är en sjö där ENDAST flugfiske med flugspö är tillåtet då öppet vatten finns. Pimpling januari - mars. Se fiskeregler, Allmänhetens fiske.
  • Fisketävling
 Angel o Pimpeltävling var på Gopen 20 mars 2022.
  • Attjärn/Såtjärn

Vi kunde ej ha premiärer så vi öppnade Attjärn 1 januari och Såtjärn 1 april och sen fick de va öppet till 30 september.
Sen har styrelsen mandat att besluta om det skall vara premiärer eller bara öppet under 2023.